Edukativno-suportivne grupe

Edukativno-suportivne grupe

TRENUTNO EDUKATIVNO-SUPORTIVNE GRUPE NISU U TIJEKU. No, možete iskazati interes i javiti se na oslonise@gmail.com.

Edukativno-suportivne grupe su kombinacija edukacije i podrške. Edukativni dio osmišljava se u skladu s potrebama i interesima članova grupe. Na svakom susretu obrađuje se jedna tema. U radu se koriste kreativne tehnike, upitnici i drugi materijali. 

Grupe su idealne za osobe koje žele razmijeniti svoja iskustva s drugima i povezati se kako bi se zajednički razvijale ili prolazile kroz nove faze u svom životu.

Termin održavanja grupe je fiksan i određuje se u skladu s mogućnostima članova grupe.

Broj članova: 4 – 8

Trajanje: oko 60 min

Način rada: uživo i online

Vrste grupa:

  • Grupe za trudnice
  • Grupe za novopečene roditelje
  • Grupe za studente