NOVO PREDAVANJE – “Što je granično kod graničnog poremećaja ličnosti – osobitosti graničnog poremećaja objašnjene na likovima iz filmova i serija + TEORIJE NASTANKA”