PREDAVANJE Što je granično kod graničnog poremećaja ličnosti? – osobitosti graničnog poremećaja ličnosti objašnjene na likovima iz filmova i serija + TEORIJE NASTANKA