Zaposlenik

Današnji zaposlenici rade u promjenjivim uvjetima rada, od njih se očekuje da se brzo prilagođavaju i da brzo uče, radno vrijeme najčešće nije od 8 do 16 h, postoje mnogi zahtjevi za prekovremenim radom, burnout je česta pojava, ulaganja u sebe su velika, a često ih ne prati i povećanje plaće ili bolji radni uvjeti. Osim što nadređeni imaju od nas visoka očekivanja, nerijetko ih imamo i sami od sebe i s njima si stvaramo dodatan pritisak.

Zadovoljstvo na radnom mjestu znatno ovisi o odnosima koje imamo s nadređenima (ili podređenima) i kolegama, a koji ponekad ne izgledaju kako bismo htjeli.

S obzirom na to da posao čini trećinu našeg dana, stoga i trećinu našeg života u radnoj dobi, dobra organizacija, prilagođavanje novim zahtjevima, načini nošenja sa stresom te stvaranje kvalitetnih odnosa na poslu izrazito su bitni za postizanje psihičke ravnoteže i optimalno funkcioniranje na poslu.

Ako imate potrebu za podrškom vezanom uz vašu radnu ulogu i radno mjesto, javite se na oslonise@gmail.com.

Moje kompetencije u ovom području

Osim psiholoških znanja posjedujem znanja iz Realitetne terapije koja su jako korisna za usklađivanje sa situacijom na određenom radnom mjestu. Pohađala sam i edukaciju o mobbingu u organizaciji Centra za kognitivno-bihevioralnu terapiju. 2014. godine sudjelovala sam u ekstenzivnom istraživanju o dispozicijskoj zapošljivosti te sam upoznata s osobinama koje su poželjne kod današnjih zaposlenika, a koje se mogu razvijati.

Promijenila sam nekoliko radnih mjesta, radila na određeno i honorarno te imala periode nezaposlenosti pa dobro razumijem nesigurnost s kojom se susreću današnji radnici.

Imala sam priliku promatrati različite kolektive i proučavati dinamiku međusobnih odnosa. I sama sam se nalazila u raznim situacijama, od rada u dobro postrojenim timovima i radnim procesima, do rada u kaotičnijim uvjetima. Također sam se uvjerila u potrebu uspostavljanja ravnoteže obiteljskog i privatnog života te u potrebu razvijanja načina nošenja sa stresom.